domingo, 21 de julio de 2013

CENTRO QUE ME GRAVITA

Es centro que me gravita,
liberdade nova,
ansiedade vella,
fondura que me dá fame,
cando albisco furtivamente
un cabelo que quere fuxir da túa illarga.
El quere fuxir e eu quero instalarme
aí como un turista permanente
que te ande e desande
sen máis meta
que a de beber
en todas as horas
o pracer licuado
das túas fervenzas